Akupunktur på Fysiokliniken

En behandlingsmetod som används inom svensk sjukvård för behandling av smärta alltsedan den blev godkänd av Socialstyrelsen 1984.

Metoden har flertusenåriga traditioner och kommer ursprungligen från Kina, där den idag utgör en central del i den kinesiska medicinen.

Sterila engångsnålar sticks in i muskler/bindväv och stimulerar här smärtnerver, nociceptorer, vilka frisätter olika kemiska substanser som verkar smärthämmande och cirkulationsökande. Detta påskyndar läkning och gör att patienten snabbare kan komma igång med träning och andra aktiviteter.

Akupunkturen använder kroppens eget smärthämmande system genom att stimulera olika nervbanor som verkar smärtdämpande. Akupunktur har mkt få biverkningar. Man kan känna sig trött efter en behandling, vilket är vanligt. Ibland kan man träffa ett mindre blodkärl med nålen vilket kan resultera i ett blåmärke.

Akupunktur har god vetenskaplig evidens på en mängd olika besvärstillstånd enligt SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering). Däribland tennisarmbåge (lateral epikondylit), ländryggssmärta, och nack-skuldersmärta.

Anslutna till Region Stockholm

Gällande patientavgift 275 kr

Sent återbud efter 24 tim: 400 kr

Högkostnadsskydd: 1400 kr (fr.o.m. 2024). Frikort gäller.

Remissfritt.

Legitimerade sjukgymnaster

Specialister inom OMT, MDT, Idrottsmedicin

Akupunktur

Långvarig smärta

Nära buss och t-bana

T-bana Stadshagen (uppgång S:t Görans sjukhus) i Stockholm

Buss 65

Parkering i närheten