McKenzie på Fysiokliniken

MDT är en förkortning av mekanisk diagnostik och terapi. MDT kallas också för McKenzie metoden. McKenzie metoden är en unik, logisk och grundlig genomgång av dina problem i nacke, rygg, leder och muskler. Genom metodens tre steg får du möjlighet att hjälpa dig själv:

  • Undersökning
  • Behandling
  • Förebyggande

Undersökning

Med kännedom om hur olika rörelser påverkar din smärta och din rörlighet kan en McKenzie utbildad sjukgymnast komma fram till vilken typ av problem du har.

Undersökningsmetoden har hög kvalité och ger dig insikt om varför du har ont. Forskning har visat att McKenzie-undersökningen ger jämförbar information med dyra specialundersökningar (t ex MRT) när det gäller att hitta orsaken till vanliga ryggbesvär.

Behandling

Kärnan i McKenzie behandling är en noggrann instruktion och träning av olika övningar som ska upprepas i det dagliga livet. De flesta patienter kan med stor framgång behandla sig själva. Om du har svårare problem kompletterar sjukgymnasten med speciella manuella tekniker som ökar effekten av dina egna övningar.

Din terapeut kommer naturligtvis att stötta sig och ge råd och hjälp under behandlingens gång.

Förebyggande

Att du själv gör övningar då och då minskar väsentligt risken för återfall. Om besvären ändå återkommer kan du direkt påverka dem på olika sätt. Du vet vad du ska göra och minimerar risken att smärtorna blir långvariga.

Patientens vinst

Du får lära dig att själv avhjälpa ditt problem och slippa smärtor. Yttersta målet med McKenzie metoden är att man förebygger att nya besvär uppkommer. En av huvudprinciperna är att patienten ska bli oberoende av andras hjälp och behandling. Många av våra tidigare patienter kan vittna om att deras livskvalité ökat så man lärt sig att klara sig själv.

Anslutna till Region Stockholm

Gällande patientavgift 275 kr

Sent återbud efter 24 tim: 400 kr

Högkostnadsskydd: 1400 kr (fr.o.m. 2024). Frikort gäller.

Remissfritt.

Legitimerade sjukgymnaster

Specialister inom OMT, MDT, Idrottsmedicin

Akupunktur

Långvarig smärta

Nära buss och t-bana

T-bana Stadshagen (uppgång S:t Görans sjukhus) i Stockholm

Buss 65

Parkering i närheten