Psykosomatisk sjukgymnastik på Fysiokliniken

Psykiatri och psykosomatik är ett specialistområde inom fysioterapin. Inom detta specialistområde arbetar vi med kropp, tankar och känslor för att utreda och förstå ditt mående.

Exempel på besvär som kan behandlas:

 

  • Smärtproblematik
  • Huvudvärk
  • Muskelspänningar
  • Sömnproblem
  • tmattning
  • Stressrelaterade problem

Bedömning görs med hjälp av kroppslig undersökning och utredande samtal. Tillsammans med dig utarbetas strategier och redskap för att du ska må bättre och hitta energi. För att finna bättre balans i tillvaron kan vi exempelvis öva på att vara uppmärksam på kroppen och dess signaler. Behandlingsmetoder som vanligen används är Basal Kroppskännedom, psykomotorisk fysioterapi, avspänning och tekniker för stresshantering med flera.

Anslutna till Region Stockholm

Gällande patientavgift 275 kr

Sent återbud efter 24 tim: 400 kr

Högkostnadsskydd: 1400 kr (fr.o.m. 2024). Frikort gäller.

Remissfritt.

Legitimerade sjukgymnaster

Specialister inom OMT, MDT, Idrottsmedicin

Akupunktur

Långvarig smärta

Nära buss och t-bana

T-bana Stadshagen (uppgång S:t Görans sjukhus) i Stockholm

Buss 65

Parkering i närheten